Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Allmänna Arvsfonden


I genomsnitt avlider 1 800 personer årligen utan att efterlämna make eller närmare släktingar än kusiner. Arvsfonden är då deras arvinge.

 

1 200 av de avlidna har skrivit ett testamente som utesluter arvsfonden från arv. De resterande 600 dödsbona avvecklas för arvsfondens räkning och pengarna tillförs fonden.

Boet avvecklas

När egendom tillfaller arvsfonden förordnar Kammarkollegiet en god man som företräder fonden vid boutredningen och sköter det praktiska arbetet med boet. Gode mannen ska se till att den avlidnes egendom säljs och hans skulder betalas. Det kan handla om all slags egendom, till exempel fastigheter, aktier eller värdefullt lösöre. När boutredningen är klar redovisar den gode mannen sin förvaltning till Kammarkollegiet och betalar in de medel som finns kvar till fonden.

 

Kammarkollegiet företräder arvsfondens intressen och ser till att boet avvecklas på ett riktigt sätt. Det kan vara fråga om olika rättsliga bedömningar för att bestämma om arvsfonden är delägare i ett dödsbo. Ibland kan man få gå långt tillbaka i tiden för att ta reda på vilka lagar som gällde vid ett visst tillfälle, till exempel när det gäller fastställande av faderskap. Man försöker också få ut högsta möjliga pris för den egendom som säljs. Fastigheter säljs aldrig direkt till en intressent utan annonseras ut på öppna marknaden efter en värdering. 

Arvsfonden kan avstå från arv

Arvsfonden kan i tre olika situationer avstå från arv eller försäkringsbelopp.

  • Om arvlåtarens yttersta vilja var att arvet ska gå till någon annan än fonden.
  • Till arvlåtarens släkting eller annan närstående person. Ett vanligt fall är att arvsfonden avstår arvet till en sambo. Sambor ärver nämligen inte varandra utan testamente.
  • Egendom av väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt. Vanligt är att avstående sker till Naturvårdsverket eller en hembygdsförening.

Den myndighet som beslutar om hur pengarna ska användas heter Arvsfondsdelegationen.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 06:33 Skribent: Tony Jacobsson

Postadress:
Karlskoga MF - Bilsport
Gälleråsen 656
69191 Karlskoga

Besöksadress:
Gälleråsen 656
69191 Karlskoga

Kontakt:
Tel: +4658615090
E-post: This is a mailto link

Se all info